Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be  -  RSS

Change Manager (i-Ref 16)

Interne klant

Het Directoraat-generaal Digitale Transformatie, onderdeel van de FOD Beleid en Ondersteuning, wordt de motor van de digitale verandering binnen de Federale overheid en begeleidt de verdere stappen die de Federale Overheid zal zetten in de digitale wereld met een bijzondere focus op burgers en ondernemingen.
De Federale Overheidsdienst (FOD) Beleid en Ondersteuning, opgericht op 1 maart 2017, staat de regering bij en ondersteunt de federale organisaties in verschillende domeinen: IT, HR, organisatiebeheersing en integriteitsbeleid, begroting, boekhouding en overheidsopdrachten.
Om haar dienstverlening naar andere federale overheidsdiensten te verbeteren en verder uit te bouwen is het DG Digitale Transformatie momenteel op zoek naar twee changemanagers.

Taken

Je focust op de interactie tussen de diensten, programma’s en projecten binnen onze organisatie. Je stelt een gemeenschappelijke werkmethode en sleutelprocessen op, en verzekert de implementatie en kwaliteitsopvolging ervan.
Je draagt bij tot de business rapportering in onze organisatie. Je implementeert een proces van performantiebeheer dat de gegevensverzameling optimaliseert en toelaat de resultaten uit de Balance Scorecard en de Management Dashboards te interpreteren.
Je verzamelt daarnaast beslissingsvoorbereidende informatie voor de directeur-generaal en de domeinmanagers.
Je werkt nauw samen met de PMO manager en je brengt alle programma’s, projecten en interdependenties in kaart.
Je ontwikkelt een structuur voor document- en kennismanagement, en je initieert e processen voor het uitwisselen van best practices en lessons learned.
Je bent een centraal aanspreekpunt voor de activiteitenportfolio binnen DG Digitale Transformatie en je identificeert opportuniteiten binnen onze organisatie.

Je bent verantwoordelijk voor een aantal changetrajecten die worden uitgevoerd in de afdeling Business Transformatie van DG Digitale Transformatie. Deze afdeling bouwt mee aan de verdere digitalisering van de overheid en de samenleving door onder meer het opzetten van prioritaire bouwstenen zoals eBox Burger en mobiele authenticatie voor overheidstoepassingen.
Je werkt mee aan grote IT-projecten.
Je werkt samen met je collega's (projectmanagers, domeinmanagers, IT-architecten, business analisten, service managers,...) die betrokken zijn bij de changetrajecten.
Je verzorgt je relaties met de verschillende betrokken overheidsdiensten en de verschillende leveranciers.
Je werkt nauw samen met het egov Lab dat een voortouw wil nemen in de innovatie op e-governement gebied.
Je werkt in een brede context en benadert het changetraject vanuit verschillende invalshoeken, in nauwe samenwerking met je collega’s experten (juridische dienst, dienst communicatie, business transformatie).
Je werkt nauw samen met je collega changemanager en je rapporteert aan de domeinmanager.
Je creëert vlot verbinden en bouwt bruggen tussen IT-experten en vragen vanuit de business en van onze klanten.

Profiel

Opleiding en ervaring:
- Je behaalde een universitair diploma van het lange type (Master)
- Je hebt minstens 3-5 jaren relevante professionele ervaring in het leiden van change-trajecten, bij voorkeur binnen een IT-omgeving
- Je hebt minstens 3-5 jaren ervaring met veranderingsmanagement en organisatie-ontwikkeling (veranderingen introduceren en begeleiden)

Technische competenties:
 Je beschikt over een grondige kennis in het leiden van change trajecten.
 Je beschikt over een grondige kennis van projectbeheer, de technieken en werkwijzen voor projectbeheer in een ICT-omgeving (methodologie Prince 2).
 Je beschikt over een goed inzicht in technologische concepten op ICT-gebied.
 Kennis van TOGAF en Archimate diagrammen is een pluspunt.
 Je beschikt over en goed inzicht in de werking en de structuur van de federale overheid en het beheer van relaties in een publieke context.
 Je beschikt over goede communicatieve vaardigheden.
 Je hebt ervaring met ITIL-principes en Agile way of working.

Persoonlijke vaardigheden:
 Je legt verbanden tussen verschillende gegevens, genereert alternatieven en trekt sluitende conclusies.
 Je neemt beslissingen op basis van (on)volledige informatie en onderneemt doelgericht acties om de beslissingen uit te voeren.
 Je begeleidt interne en externe klanten op een transparante, integere en objectieve manier, levert hen een persoonlijke dienstverlening en onderhoudt constructieve contacten.
 Je handelt integer, in overeenstemming met de verwachtingen van de organisatie, respecteert vertrouwelijkheid, komt verbintenissen na en vermijdt elke vorm van partijdigheid.
 Je beschikt over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en de verantwoordelijkheid op te nemen voor de correctheid van ondernomen acties.
 Je stelt proactief objectieven, tekent nauwgezet actieplannen uit en schakelt daarbij de juiste middelen in, binnen de beschikbare tijd.
 Je geeft advies aan jouw gesprekspartners en bouwt een vertrouwensrelatie met hen op, op basis van jouw expertise.
 Je bent een teamplayer

Talenkennis:
- Je bent bij voorkeur tweetalig
- Zo niet beschik je over een grondige praktische kennis van het Frans om aan meetings deel te kunnen nemen en te overleggen met collega's
- Kennis van technisch Engels is onontbeerlijk

Aanbod

Je stapt niet zomaar in een functie bij de overheid. Het getuigt immers van je voorkeur om te werken in een snel evoluerende omgeving waar je een maatschappelijke meerwaarde betekent. Wij bieden je hier dan ook graag een uitdaging van formaat en een mooie verloning voor in de plaats. Verder hechten we veel belang aan een gezond evenwicht tussen je werk en privé leven. Een loopbaan binnen een van de Federale Overheidsdiensten (FOD) is een bewuste keuze voor een uitdagende functie met reële doorgroeimogelijkheden in een innovatieve omgeving en een nadruk op maatschappelijke relevantie.

Locatie
FOD BOSA – DG Digitale Transformatie,
WTC III, Simon Bolivarlaan 30 te 1000 Brussel

Locatie

FOD/SPF BOSA DT

Contactpersoon

t' Kint