Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be  -  RSS

IT Business Analyst (i-Ref 15)

Interne klant

Het Directoraat-generaal Digitale Transformatie, onderdeel van de FOD Beleid en Ondersteuning, wordt de motor van de digitale verandering binnen de Federale overheid en begeleidt de verdere stappen die de Federale Overheid zal zetten in de digitale wereld met een bijzondere focus op burgers en ondernemingen.
De Federale Overheidsdienst (FOD) Beleid en Ondersteuning, opgericht op 1 maart 2017, staat de regering bij en ondersteunt de federale organisaties in verschillende domeinen: IT, HR, organisatiebeheersing en integriteitsbeleid, begroting, boekhouding en overheidsopdrachten.
Om haar dienstverlening naar andere federale overheidsdiensten te verbeteren en verder uit te bouwen is het DG Digitale Transformatie momenteel op zoek naar twee IT business analysten.

Taken

De IT Business Analyst bij DG Digitale transformatie is verantwoordelijk voor het samenwerken met de business/gebruikersgemeenschap om business noden te verzamelen, zowel doorheen de volledige cyclus van ontwikkeling, als bij implementatie.
Daarenboven is de IT Business Analyst verantwoordelijk voor het opbouwen van voldoende business kennis en bestaande functionele applicatiekennis om te fungeren als de contactpersoon voor de business gebruikerssupport.
Je bent verantwoordelijk voor de analyses die worden uitgevoerd in de afdeling “Business Transformatie”, “Dienstenintegrator”, “Procesgerichte applicaties” en “Web content management” van DG Digitale Transformatie. Deze afdelingen bouwen mee aan de verdere digitalisering van de overheid en de samenleving door onder meer het opzetten van prioritaire bouwstenen zoals eBox Burger en Mobiele authenticatie voor overheidstoepassingen.

De belangrijkste verantwoordelijkheden van de IT-business analyst zijn :

• Vastleggen van de scope, beschrijven en analyseren van de business processen
• Het verzamelen van requirements en deze vertalen naar functionele vereisten
• Use cases definiëren en beschrijven van de scenario’s
• Ontwerpen van prototypes van gebruikersinterfaces
• Detailleren van andere functionele vereisten omtrent security, usability, performance, betrouwbaarheid, enz.
• Opstellen van een conceptueel datamodel, opstellen van user acceptance tests
• Supporteren en coördineren van de user acceptance tests
• Opstellen van gebruikershandleidingen, instaan voor de trainingen en opleiding van de eindgebruikers
• Documenteren van gegevensmodellen, web services, gebruikersgidsen, best practices

Je werkt samen met je collega's (projectmanager, IT-architect, servicemanager,...) die betrokken zijn bij de projecten.
Je werkt samen in een complex stakeholderslandschap (federale overheden, Gewesten, Gemeenschappen, lokale besturen, DG Digitale Transformatie IT servicemanager, externe leveranciers…) in het kader van dienstgerichte projecten.
Je werkt nauw samen met het E-gov Lab dat een voortouw wil nemen in de innovatie op e-governement gebied.
Je maakt integraal deel uit van een team van IT Business Analysten en rapporteert aan de domeinmanager.
Je ondersteunt het bevorderen van communicatie over e-government en identificeert nieuwe mogelijkheden om vorm te geven aan het beleid van de federale overheidsdiensten inzake e-government.

Profiel

 Opleiding en ervaring:
- Je behaalde een universitair diploma van het lange type (Master)
- Je hebt minstens 3-5 jaren relevante professionele ervaring in IT business analyse (bestuderen van de diensten, van hun herbruikbaarheid, hun segmentering, hun standaardisering, …)
- Je hebt ervaring met veranderingsmanagement en organisatieontwikkeling (veranderingen introduceren en begeleiden)

Technische competenties:
 Je bent vertrouwd met:
o functionele analyse
o servicegerichte analyse (bestuderen van de diensten, van hun herbruikbaarheid, hun segmentering, hun standaardisering, …)
 Je beschikt over een grondige kennis van OO-design en UML technieken
 Ervaring met Prince2 Methodologie en met Agile ontwikkelmethodologieën is een pluspunt.
 Kennis van Java, XML en J2EE is een pluspunt.
 Kennis van TOGAF en Archimate diagrammen is een pluspunt.
 Vlot omgaan met tools zoals XMLSpy, StarUml, Enterprise Architect en Enterprise Service Bus (Oracle Service Bus, Red Hat JBoss Fuse, …) is een troef.
 Je beschikt over een goed inzicht in business analyses op ICT-gebied.
 Je beschikt over en goed inzicht in de werking en de structuur van de federale overheid en het beheer van relaties in een publieke context.
 Je beschikt over goede communicatieve vaardigheden.
 Je hebt ervaring met ITIL-methodologie en Agile way of working.
 Je beschikt over goede communicatieve vaardigheden.

Persoonlijke vaardigheden:
 Je legt verbanden tussen verschillende gegevens, genereert alternatieven en trekt sluitende conclusies.
 Je neemt beslissingen op basis van (on)volledige informatie en onderneemt doelgericht acties om de beslissingen uit te voeren.
 Je creëert en bevordert de groepsgeest door je mening en ideeën te delen en door bij te dragen aan de oplossing van conflicten tussen collega's.
 Je handelt integer, in overeenstemming met de verwachtingen van de organisatie, respecteert vertrouwelijkheid, komt verbintenissen na en vermijdt elke vorm van partijdigheid.
 Je beschikt over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en de verantwoordelijkheid op te nemen voor de correctheid van ondernomen acties.
 Je bent een teamplayer

Talenkennis:
- Je bent bij voorkeur tweetalig
- zo niet beschik je over een grondige praktische kennis van het Frans om aan meetings deel te kunnen nemen en te overleggen met collega's
- Kennis van technisch Engels is onontbeerlijk

Aanbod

Je stapt niet zomaar in een functie bij de overheid. Het getuigt immers van je voorkeur om te werken in een snel evoluerende omgeving waar je een maatschappelijke meerwaarde betekent. Wij bieden je hier dan ook graag een uitdaging van formaat en een mooie verloning voor in de plaats. Verder hechten we veel belang aan een gezond evenwicht tussen je werk en privé leven. Een loopbaan binnen een van de Federale Overheidsdiensten (FOD) is een bewuste keuze voor een uitdagende functie met reële doorgroeimogelijkheden in een innovatieve omgeving en een nadruk op maatschappelijke relevantie.

Locatie
FOD BOSA – DG Digitale Transformatie,
WTC III, Simon Bolivarlaan 30 te 1000 Brussel

Locatie

FOD/SPF BOSA DT

Contactpersoon

t' Kint