Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be  -  RSS

ITSM Project Manager - FOD Economie / SPF Economie

Interne klant

Om alle diensten aan zijn (interne en externe) klanten te leveren en te garanderen, maakt de ICT-dienst van de FOD Economie gebruik van de HP OpenViewServiceDesk tool die gebaseerd is op het ITIL-model "Alignability".

Er is een project aan de gang om deze tool te vervangen door de "ServiceNow" cloudoplossing, waarbij nog steeds wordt uitgegaan van de ITIL best practices.

We zijn op zoek naar een ITSM Project Manager om het CIO Office team te versterken dat verantwoordelijk is voor het beheer van de ITSM tool en het monitoren van de ITIL-processen.

Taken

De ITIL Project Manager:

  • neemt actief deel aan de analyse, het voorstellen en het nemen van beslissingen inzake de ITSM-organisatie (ITIL-proces)
  • coacht de managersdiensten
  • beheert en documenteert de hem toegewezen ITIL-processen
  • ondersteunt de procesimplementatie in de ServiceNow tool.

Profiel

Deze functie vereist :

  • Goede kennis van de ITIL-principes en -processen
  • Goede kennis van de huidige computertechnologieën
  • Klant- en resultaatgerichtheid
  • Goede luistervaardigheid
  • Passieve kennis van de tweede landstaal om aan vergaderingen te kunnen deelnemen.

Contactpersoon

Llamas Bravo