Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be  -  RSS

Senior Sharepoint System Engineer (i-Ref 8)

Interne klant

Voor de FOD Economie is Microsoft SharePoint een noodzakelijk platform voor de verwezenlijking van zijn strategische doelstellingen. SharePoint wordt niet alleen gebruikt als collaboratieve tool (workplaces, …), maar ook als applicatieplatform. Diverse Sharepoint-toepassingen maken gebruik van Nintex-oplossingen (Workflow, Forms).
Ter versterking van het ICT team Middleware & Applications zijn we op zoek naar een systeembeheerder Sharepoint. Deze zal instaan voor de configuratie, de opvolging en het algemene beheer van het Sharepoint platform.

Taken

De Senior Sharepoint systeembeheerder staat in voor :
- het beheer van het SharePoint-platform (installatie, update, monitoring).
- de samenwerking met het BI-ontwikkelingsteam voor de in productie stellingen en de algemene follow-up van de toepassingen.
- het veiligheidsbeheer van het platform.
- de definiëring van de SharePoint/Nintex-architectuur in samenwerking met de architecten en volgens de standaarden van de FOD Economie.

Profiel

- Je bent houder van een diploma hoger onderwijs (bachelor/graduaat) informatica.
- Deze functie vereist een technische kennis van Microsoft Windows 2012, SharePoint 2013/2016 en Nintex 2013/2016.
- Het platform wordt beheerd in samenwerking met de systeem- en netwerkteams. Een goede kennis van Microsoft SQL Server en van de principes van computernetwerken is vereist.

- Een passieve kennis van de tweede landstaal is nodig om te kunnen deelnemen aan vergaderingen en overlegmomenten. Een passieve kennis van het Engels is eveneens vereist.

Aanbod

Je stapt niet zomaar in een functie bij de overheid. Het getuigt immers van je voorkeur om te werken in een snel evoluerende omgeving waar je een maatschappelijke meerwaarde betekent. Wij bieden je hier dan ook graag een uitdaging van formaat en een mooie verloning voor in de plaats. Verder hechten we veel belang aan een gezond evenwicht tussen je werk en privé leven. Een loopbaan binnen een van de Federale Overheidsdiensten (FOD) is een bewuste keuze voor een uitdagende functie met reële doorgroeimogelijkheden in een innovatieve omgeving en een nadruk op maatschappelijke relevantie.

Locatie

FOD/SPF Economie BXL

Contactpersoon

Llamas Bravo